Segueix-nos!

Activitats extraescolars

Casals de lleure
(d’estiu, Setmana Santa, Nadal...)

Campus esportius

Gestió integral de clubs esportius

Monitoratge a menjadors

-Acompanyament d’activitats.

 -Organització d’activitats de lleure per als més petits.

-Organització d’esdeveniments esportius.

Un projecte educatiu d’acord

amb l’escola i les famílies

Una gestió integral de les activitats (inscripcions, cobraments, impagaments…)

Financem una part de les activitats retornant un percentatge de cada quota de participant a l’AMPA i/o escola

Posem a disposició de l’escola un/a coordinador/a d’activitats per a poder atendre diàriament a les famílies.

Equip excel·lent d’educadors/es de diferents especialitats

(esport, arts plàstiques, llengües estrangeres...), tots titulats

i alta a la SS.

Donem continuïtat a les activitats i al personal amb bon funcionament a l’escola. Per això subroguem els contractes dels educadors/es que l’AMPA i/o escola cregui convenient.

Possibilitat de cedir material esportiu o recreatiu propi, en cas que l’activitat així ho requereixi.

Actualment som presents a les següents escoles: