Formulari Salesians


Dades generals de l'alumne

(AAAA0123456007)ASSISTÈNCIA AL CASAL D'ESTIU

Setmanes

Assistirà aquesta setmana?

Quin horari farà?

Acollida matinal?

INSCRIPCIONS TANCADES

INSCRIPCIONS TANCADES

ASSISTÈNCIA AL CAMPUS D'ESTIU

Setmanes

Modalitat

Quin horari farà?

Acollida matinal?


DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR


AUTORITZACIÓ

AUTORITZACIÓ DE DRETS D'IMATGE

Naïfar SCCL disposa a Internet d’un espai web i pàgina de Facebook on informa i fa difusió de les seves activitats extraescolars i casals .En aquests enllaços es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, nens i nenes que fan les activitats esmentades. Atès que el dret a la pròpia imatge és reconeguda en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció de Naïfar SCCL demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Eximeixo de tota responsabilitat a les entitats organitzadores d'aquest casal d'estiu 2021 (Naifar SCCL, Escola Salesians Rocafort i Escola Salesianes Sepúlveda) sempre i quan es respectin tots els protocols establerts pels Departaments de Sanitat i d'Educació.


Protecció de dades
En compliment amb el que disposa la normativa de Protecció de dades de caràcter personal, informem que totes les dades de caràcter personal facilitades per vostè, seran tractades i quedaran incorporades en el arxiu del Registre propi de Naïfar SCCL. En aquest sentit, vostè hi consent expressament i autoritza de manera voluntària que totes les seves dades siguin tractades per aquesta entitat.

2020 Naifar Lleure | Web creada per betdisseny