Casal de Nadal Salesians Rocafort


Dades generals de l'alumne

(AAAA0123456007)

ASSISTÈNCIA AL CASAL DE NADAL

ACOLLIDA MATINAL 8-9h


AUTORITZACIÓ

AUTORITZACIÓ DE DRETS D'IMATGE

Naïfar SCCL disposa a Internet d’un espai web i pàgina de Facebook on informa i fa difusió de les seves activitats extraescolars i casals .En aquests enllaços es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, nens i nenes que fan les activitats esmentades. Atès que el dret a la pròpia imatge és reconeguda en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció de Naïfar SCCL demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Eximeixo de tota responsabilitat a les entitats organitzadores d'aquest casal de Nadal 2021 (Naifar SCCL, Escola Salesians Rocafort i Escola Salesianes Sepúlveda) sempre i quan es respectin tots els protocols establerts pels Departaments de Sanitat i d'Educació.


Protecció de dades
En compliment amb el que disposa la normativa de Protecció de dades de caràcter personal, informem que totes les dades de caràcter personal facilitades per vostè, seran tractades i quedaran incorporades en el arxiu del Registre propi de Naïfar SCCL. En aquest sentit, vostè hi consent expressament i autoritza de manera voluntària que totes les seves dades siguin tractades per aquesta entitat.